th1806

th1806

Thanh Huyền ❤️

239 Theo dõi 100.7k Người theo dõi 419.5k thích

fb: Triệu Thanh Huyền 😉❤️ Instagram: _tit186

Địa chỉ TikTok: @th1806
Instagram: _tit186
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 230
Tổng lượt xem: 5.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 220
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thanh Huyền ❤️

th1806 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
100.7k 99.9%
Thích
419.5k
Video
230
Lượt xem
5.3m

Video mới nhất của Thanh Huyền ❤️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 100.70k 419.50k 230
13/2/2021 100.80k 419.50k 230
6/2/2021 100.90k 419.50k 230
29/1/2021 101k 419.50k 230
20/10/2020 102.30k 419.70k 230
11/10/2020 102.40k 419.70k 230
8/10/2020 102.50k 419.70k 230

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thanh Huyền ❤️

Xu hướng lượt thích