teamy321999

teamy321999

Nguyễn Trà My

57 Theo dõi 234.7k Người theo dõi 1.1m thích

MiMi 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 Link facebook

Địa chỉ TikTok: @teamy321999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 41
Tổng lượt xem: 9.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 472
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Trà My

teamy321999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
234.7k 99.4%
Thích
1.1m
Video
41
Lượt xem
9.9m

Video mới nhất của Nguyễn Trà My

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 234.70k 1.10m 41
18/2/2021 233.40k 1.10m 41
17/2/2021 232.30k 1.10m 40
16/2/2021 232k 1.10m 40
15/2/2021 230.60k 1.10m 40
14/2/2021 229.50k 1.10m 40
13/2/2021 229.30k 1.10m 38

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Trà My

Xu hướng lượt thích