taebts_1995

taebts_1995

김태형

2 Theo dõi 390.9k Người theo dõi 3.4m thích

반탄소년단 BTS.offline

Địa chỉ TikTok: @taebts_1995
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 32
Tổng lượt xem: 17.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 김태형

taebts_1995 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
390.9k 100.0%
Thích
3.4m
Video
32
Lượt xem
17.5m

Video mới nhất của 김태형

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 390.90k 3.40m 32
12/12/2021 391k 3.40m 32
31/3/2021 408.10k 3.40m 37
18/3/2021 409.10k 3.40m 37
15/3/2021 409.40k 3.40m 37
13/3/2021 409.50k 3.40m 37
12/3/2021 409.60k 3.40m 37

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 김태형

Xu hướng lượt thích