t88888899

t88888899

Nguyen Hoang Bao Huy

15 Theo dõi 26 Người theo dõi 42 thích

得不到的东西,☺️我们会一直以为他是美好的,那是因为你对他了解太少,❤️没有时间与他相处在一起。当有一天,你深入了解后,你会发现原不是你想像中的那么美好。❤️

Địa chỉ TikTok: @t88888899
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 44
Tổng lượt xem: 3.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyen Hoang Bao Huy

t88888899 (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
26 88.5%
Thích
42 95.2%
Video
44
Lượt xem
3.9m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 26 42 44
21/9/2020 23 40 44
11/9/2020 24 40 44
14/8/2020 23 40 44
13/8/2020 23 41 45
12/8/2020 24 41 45
9/8/2020 24 40 44

Video của Nguyen Hoang Bao Huy

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyen Hoang Bao Huy

Xu hướng lượt thích