suu28_11

suu28_11

👑Sυ👑

48 Theo dõi 189.2k Người theo dõi 2.1m thích

- Không sử dụng Facebook :33 - Su haii ka năm :33

Địa chỉ TikTok: @suu28_11
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 87
Tổng lượt xem: 17.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑Sυ👑

suu28_11 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
189.2k 99.8%
Thích
2.1m
Video
87
Lượt xem
17.1m

Video mới nhất của 👑Sυ👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 189.20k 2.10m 87
18/2/2021 189.50k 2.10m 87
15/2/2021 189.60k 2.10m 87
13/2/2021 189.70k 2.10m 87
10/2/2021 189.80k 2.10m 87
8/2/2021 189.90k 2.10m 87
6/2/2021 190k 2.10m 87

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑Sυ👑

Xu hướng lượt thích