suribaohan123

suribaohan123

Suri Bảo Hân??

800 Theo dõi 790.4k Người theo dõi 10.6m thích

Suri Bao Han - Mode Kids Instagram: Suri.060212 FB: Duong Duc Anh

Địa chỉ TikTok: @suribaohan123
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 443
Tổng lượt xem: 184.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Suri Bảo Hân??

suribaohan123 (Cập nhật 23/10/2020)

Người theo dõi
790.4k 100.0%
Thích
10.6m
Video
443
Lượt xem
184.7m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/10/2020 790.40k 10.60m 443
20/10/2020 790.50k 10.60m 443
18/10/2020 790.60k 10.60m 443
15/10/2020 790.70k 10.60m 443
14/10/2020 790.80k 10.60m 443
13/10/2020 790.90k 10.60m 442
12/10/2020 791k 10.60m 442

Video của Suri Bảo Hân??

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Suri Bảo Hân??

Xu hướng lượt thích