super.detective

super.detective

Super Detective

44 Theo dõi 5.7m Người theo dõi 95.7m thích

KV Team ⭐ Super Detective For work: [email protected]

Địa chỉ TikTok: @super.detective
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 982
Tổng lượt xem: 545m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Super Detective

super.detective (Cập nhật 30/11/2023)

Người theo dõi
5.7m
Thích
95.7m
Video
982
Lượt xem
545m

Video mới nhất của Super Detective

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/11/2023 5.70m 95.70m 982
8/10/2023 5.70m 95.70m 983
14/8/2023 5.70m 95.60m 983
24/7/2023 5.70m 95.50m 983
8/7/2023 5.70m 95.50m 983
4/7/2023 5.70m 95.50m 983
30/6/2023 5.80m 95.60m 982

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Super Detective

Xu hướng lượt thích