sunphonecase

sunphonecase

Bột Alaska🐶🐾

43 Theo dõi 222.1k Người theo dõi 2.2m thích

🎂07/11/2017 🐶Alaska đực

Địa chỉ TikTok: @sunphonecase
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 201
Tổng lượt xem: 9.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 261
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bột Alaska🐶🐾

sunphonecase (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
222.1k 99.9%
Thích
2.2m
Video
201
Lượt xem
9.3m

Video mới nhất của Bột Alaska🐶🐾

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 222.10k 2.20m 201
16/2/2021 222.30k 2.20m 201
13/2/2021 222.40k 2.20m 201
9/2/2021 222.50k 2.20m 201
7/2/2021 222.60k 2.20m 201
6/2/2021 222.70k 2.20m 201
1/2/2021 222.80k 2.20m 201

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bột Alaska🐶🐾

Xu hướng lượt thích