sunny_homee

sunny_homee

👑 Sunny Home 👑

135 Theo dõi 133.3k Người theo dõi 2.2m thích

Hello Mọi Người 🖤

Địa chỉ TikTok: @sunny_homee
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 104
Tổng lượt xem: 24.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑 Sunny Home 👑

sunny_homee (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
133.3k 99.9%
Thích
2.2m
Video
104
Lượt xem
24.3m

Video mới nhất của 👑 Sunny Home 👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 133.30k 2.20m 104
18/2/2021 133.40k 2.20m 104
15/2/2021 133.50k 2.20m 104
14/2/2021 133.60k 2.20m 104
13/2/2021 133.60k 2.20m 104
9/2/2021 133.70k 2.20m 104
6/2/2021 133.80k 2.20m 104

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑 Sunny Home 👑

Xu hướng lượt thích