sumihan2007

sumihan2007

☁️ Hân 07?

155 Theo dõi 97.6k Người theo dõi 1.4m thích

Fb: Han Le

Địa chỉ TikTok: @sumihan2007
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 856
Tổng lượt xem: 621.9k
Lượt thả tim tài khoản khác: 37.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ☁️ Hân 07?

sumihan2007 (Cập nhật 26/5/2020)

Người theo dõi
97.6k 100.0%
Thích
1.4m 100.0%
Video
856
Lượt xem
621.9k

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
26/5/2020 97.60k 1.38m 856
25/5/2020 97.62k 1.38m 859
24/5/2020 97.63k 1.38m 857
23/5/2020 97.65k 1.38m 856
22/5/2020 97.66k 1.38m 855
21/5/2020 97.67k 1.38m 855
20/5/2020 97.70k 1.38m 854

Video của ☁️ Hân 07?

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ☁️ Hân 07?

Xu hướng lượt thích