su_art

su_art

🦋Su art🦋

166 Theo dõi 285.9k Người theo dõi 5.7m thích

🌀đăng kí youtube ủng hộ su nha🌀 commission: open🍁 fb:Nguyen Neko Su 🔥24/10🎂

Địa chỉ TikTok: @su_art
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 495
Tổng lượt xem: 10.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 44.8k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🦋Su art🦋

su_art (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
285.9k 99.9%
Thích
5.7m
Video
495 5 video
Lượt xem
10.8m

Video mới nhất của 🦋Su art🦋

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 285.90k 5.70m 495
17/2/2021 286.30k 5.70m 490
16/2/2021 286.40k 5.70m 491
15/2/2021 286.40k 5.70m 491
14/2/2021 286.50k 5.70m 490
13/2/2021 286.50k 5.70m 489
11/2/2021 286.60k 5.70m 489

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🦋Su art🦋

Xu hướng lượt thích