su19051997

su19051997

Nguyễn Nam Phương

109 Theo dõi 254.2k Người theo dõi 2.1m thích

? TVN TEAM ⚔️ Insta: _sunguyen

Địa chỉ TikTok: @su19051997
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 216
Tổng lượt xem: 5.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 484
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Nam Phương

su19051997 (Cập nhật 29/8/2020)

Người theo dõi
254.2k 100.0%
Thích
2.1m
Video
216
Lượt xem
5.3m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/8/2020 254.20k 2.10m 216
24/8/2020 254.30k 2.10m 216
21/8/2020 254.30k 2.10m 216
19/8/2020 254.30k 2.10m 216
18/8/2020 254.30k 2.10m 216
14/8/2020 254.40k 2.10m 216
7/8/2020 254.60k 2.10m 216

Video của Nguyễn Nam Phương

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Nam Phương

Xu hướng lượt thích