srvg922

srvg922

❤️Live for God ❤️

417 Theo dõi 56 Người theo dõi 80 thích

❤️Live for God ❤️

Địa chỉ TikTok: @srvg922
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 14
Tổng lượt xem: 30.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ❤️Live for God ❤️

srvg922 (Cập nhật 19/8/2020)

Người theo dõi
56 96.4%
Thích
80
Video
14
Lượt xem
30.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
19/8/2020 56 80 14
18/8/2020 54 80 14
17/8/2020 53 79 14
16/8/2020 53 79 14
14/8/2020 52 72 14
12/8/2020 45 67 11
11/8/2020 45 68 12

Video của ❤️Live for God ❤️

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ❤️Live for God ❤️

Xu hướng lượt thích