sontungmtp.taeig

sontungmtp.taeig

Sơn Tùng M-TP 🇻🇳

3 Theo dõi 282.8k Người theo dõi 623.5k thích

Instagram - @SINGERSONTUNGMTP.TAE 📨 PAGE - FAN 📣

Địa chỉ TikTok: @sontungmtp.taeig
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 28
Tổng lượt xem: 9.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 3
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Sơn Tùng M-TP 🇻🇳

sontungmtp.taeig (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
282.8k 99.9%
Thích
623.5k
Video
28
Lượt xem
9.8m

Video mới nhất của Sơn Tùng M-TP 🇻🇳

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 282.80k 623.50k 28
18/2/2021 283.20k 623.50k 28
17/2/2021 283.30k 623.50k 28
15/2/2021 283.40k 623.50k 28
13/2/2021 283.50k 623.50k 28
10/2/2021 283.60k 623.50k 28
8/2/2021 283.70k 623.50k 28

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Sơn Tùng M-TP 🇻🇳

Xu hướng lượt thích