sonnguyen367

sonnguyen367

Sơn Nguyễn

30 Theo dõi 74.5k Người theo dõi 107 thích

Sao phải để cuộc sống của mình buồn chứ😆😆😆 1NBN79

Địa chỉ TikTok: @sonnguyen367
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 4
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 428
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Sơn Nguyễn

sonnguyen367 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
74.5k 99.9%
Thích
107
Video
4
Lượt xem
0

Video mới nhất của Sơn Nguyễn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 74.50k 107 4
11/2/2021 74.60k 107 4
9/2/2021 74.60k 107 4
6/2/2021 74.70k 107 4
1/2/2021 74.70k 107 4
29/1/2021 74.70k 107 4
10/10/2020 75.40k 45 1

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Sơn Nguyễn

Xu hướng lượt thích