simi_1598

simi_1598

Siêm nè! 👄

117 Theo dõi 81.3k Người theo dõi 635k thích

FACEBOOK: 🌸 Nguyễn Hoàng Siêm 🌸 INSTAGRAM: 💋 nulosa.1598 💋

Địa chỉ TikTok: @simi_1598
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 73
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Siêm nè! 👄

simi_1598 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
81.3k 99.8%
Thích
635k
Video
73
Lượt xem
0

Video mới nhất của Siêm nè! 👄

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 81.30k 635k 73
13/2/2021 81.50k 635k 73
10/2/2021 81.60k 635k 73
7/2/2021 81.60k 635k 73
6/2/2021 81.60k 635k 73
30/1/2021 81.70k 635.10k 73
29/1/2021 81.80k 635.10k 73

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Siêm nè! 👄

Xu hướng lượt thích