shin1411

shin1411

Trang Shin

10 Theo dõi 262.8k Người theo dõi 1.2m thích

Link fb : https://www.facebook.com/trangshin1411 Link instagram : shintrang.1411

Địa chỉ TikTok: @shin1411
Instagram: shintrang.1411
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 132
Tổng lượt xem: 6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 347
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trang Shin

shin1411 (Cập nhật 11/7/2022)

Người theo dõi
262.8k 98.9%
Thích
1.2m 91.7%
Video
132 70 video
Lượt xem
6m

Video mới nhất của Trang Shin

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
11/7/2022 262.80k 1.20m 132
23/2/2021 265.70k 1.10m 62
18/2/2021 266k 1.10m 62
16/2/2021 266k 1.10m 61
7/2/2021 266.10k 1.10m 61
6/2/2021 266.20k 1.10m 61
30/1/2021 266.30k 1.10m 61

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trang Shin

Xu hướng lượt thích