satisfy2k7

satisfy2k7

Góc Thư Giãn

87 Theo dõi 153k Người theo dõi 9.1m thích

Follow nick LAM A.R.M.Y Nguồn YouTube+Insta Mục tiêu:200k follow🐢 🍁Goal🍁: 1M

Địa chỉ TikTok: @satisfy2k7
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 1.3k
Tổng lượt xem: 578.4k
Lượt thả tim tài khoản khác: 7.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Góc Thư Giãn

satisfy2k7 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
153k 99.9%
Thích
9.1m
Video
1280
Lượt xem
578.4k

Video mới nhất của Góc Thư Giãn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 153k 9.10m 1.28k
18/2/2021 153.10k 9.10m 1.28k
14/2/2021 153.20k 9.10m 1.28k
10/2/2021 153.30k 9.10m 1.28k
6/2/2021 153.40k 9.10m 1.28k
1/2/2021 153.50k 9.10m 1.28k
29/1/2021 153.60k 9.10m 1.28k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Góc Thư Giãn

Xu hướng lượt thích