sambii98

sambii98

SAM 🎈

96 Theo dõi 68.5k Người theo dõi 751.4k thích

Hoà đồng

Địa chỉ TikTok: @sambii98
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 196
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 45.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản SAM 🎈

sambii98 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
68.5k 99.9%
Thích
751.4k 100.0%
Video
196 3 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của SAM 🎈

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 68.50k 751.40k 196
18/2/2021 68.60k 751.30k 193
17/2/2021 68.60k 751.30k 192
16/2/2021 68.60k 751.30k 192
15/2/2021 68.60k 751.30k 192
14/2/2021 68.70k 751.20k 191
13/2/2021 68.70k 751.20k 191

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của SAM 🎈

Xu hướng lượt thích