sambi19198

sambi19198

Huyền Sambi ✅

63 Theo dõi 79.7k Người theo dõi 1.2m thích

Fb: Thu Huyền 19/01/1998 🍀🍀🍀🍀

Địa chỉ TikTok: @sambi19198
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 467
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huyền Sambi ✅

sambi19198 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
79.7k 99.9%
Thích
1.2m
Video
467
Lượt xem
0

Video mới nhất của Huyền Sambi ✅

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 79.70k 1.20m 467
17/2/2021 79.80k 1.20m 467
16/2/2021 79.80k 1.20m 467
13/2/2021 79.80k 1.20m 467
9/2/2021 79.90k 1.20m 467
6/2/2021 79.90k 1.20m 466
26/1/2021 80k 1.20m 466

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huyền Sambi ✅

Xu hướng lượt thích