salt_2709

salt_2709

Salt_2709

798 Theo dõi 70.1k Người theo dõi 644.4k thích

fb:Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh 27-09-2002

Địa chỉ TikTok: @salt_2709
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 18
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Salt_2709

salt_2709 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
70.1k 99.9%
Thích
644.4k
Video
18
Lượt xem
0

Video mới nhất của Salt_2709

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 70.10k 644.40k 18
14/2/2021 70.20k 644.40k 18
9/2/2021 70.20k 644.40k 18
6/2/2021 70.30k 644.40k 18
29/1/2021 70.40k 644.50k 18
20/10/2020 71.40k 644.50k 17
17/10/2020 71.50k 644.50k 17

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Salt_2709

Xu hướng lượt thích