ruby164164

ruby164164

Trần Huỳnh Vân 💜

50 Theo dõi 156.3k Người theo dõi 655.9k thích

Follow me 💋💎 Facebook : Trần Huỳnh Vân ( Vân ruby )

Địa chỉ TikTok: @ruby164164
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 118
Tổng lượt xem: 10.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 741
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Huỳnh Vân 💜

ruby164164 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
156.3k 99.9%
Thích
655.9k 99.8%
Video
118 1 video
Lượt xem
10.1m

Video mới nhất của Trần Huỳnh Vân 💜

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 156.30k 655.90k 118
18/2/2021 156.10k 654.40k 117
17/2/2021 156.10k 654k 117
16/2/2021 156.10k 653.80k 119
15/2/2021 156k 653.30k 119
14/2/2021 155.70k 652.20k 119
13/2/2021 155.50k 650.70k 118

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Huỳnh Vân 💜

Xu hướng lượt thích