quy1107

quy1107

Huỳnh Quý

86 Theo dõi 303.9k Người theo dõi 1.3m thích

Facebook: Huỳnh Quý Inst: huynhquy1107

Địa chỉ TikTok: @quy1107
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 42
Tổng lượt xem: 14.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 42
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huỳnh Quý

quy1107 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
303.9k 99.9%
Thích
1.3m
Video
42 1 video
Lượt xem
14.6m

Video mới nhất của Huỳnh Quý

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 303.90k 1.30m 42
18/2/2021 304.30k 1.30m 41
17/2/2021 304.40k 1.30m 41
16/2/2021 304.40k 1.30m 41
15/2/2021 304.50k 1.30m 41
14/2/2021 304.60k 1.30m 41
13/2/2021 304.60k 1.30m 41

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huỳnh Quý

Xu hướng lượt thích