quinnsosynh

quinnsosynh

Lê Ngọc Phương Quỳnh

74 Theo dõi 224.3k Người theo dõi 805k thích

👾Instagram : Quinnsosynh 🐽Facebook: Lê Ngọc Phương Quỳnh 👻Follow me nak

Địa chỉ TikTok: @quinnsosynh
Instagram: Quinnsosynh
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 43
Tổng lượt xem: 10.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 73
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Lê Ngọc Phương Quỳnh

quinnsosynh (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
224.3k 99.9%
Thích
805k
Video
43
Lượt xem
10.1m

Video mới nhất của Lê Ngọc Phương Quỳnh

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 224.30k 805k 43
17/2/2021 224.60k 805k 43
14/2/2021 224.70k 805k 43
11/2/2021 224.80k 805k 43
8/2/2021 224.90k 805k 43
6/2/2021 225k 805k 43
1/2/2021 225.20k 805k 42

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Lê Ngọc Phương Quỳnh

Xu hướng lượt thích