queenchubby

queenchubby

chubby

178 Theo dõi 25 Người theo dõi 35 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @queenchubby
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 8
Tổng lượt xem: 28.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản chubby

queenchubby (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
25
Thích
35 97.1%
Video
8
Lượt xem
28.2m

Video mới nhất của chubby

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 25 35 8
31/1/2021 25 34 8
30/1/2021 25 34 8
29/1/2021 25 34 7
26/1/2021 24 24 7
21/6/2020 3 0 0
3/6/2020 4 0 0

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của chubby

Xu hướng lượt thích