quang9999

quang9999

Nguyễn Hải Quang 💥

56 Theo dõi 66.4k Người theo dõi 804.4k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @quang9999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 391
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 4.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Hải Quang 💥

quang9999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
66.4k 99.8%
Thích
804.4k
Video
391
Lượt xem
0

Video mới nhất của Nguyễn Hải Quang 💥

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 66.40k 804.40k 391
11/2/2021 66.50k 804.40k 391
6/2/2021 66.60k 804.40k 391
29/1/2021 66.70k 804.50k 391
19/10/2020 67.70k 804.80k 391
11/10/2020 67.80k 804.80k 391
8/10/2020 67.90k 804.80k 391

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Hải Quang 💥

Xu hướng lượt thích