pupu1804

pupu1804

Uyên pu

46 Theo dõi 106.6k Người theo dõi 470k thích

🍃HOÀNG THU UYÊN🍃 🥰Độc thân vui tính🥰 👉🏻Mục tiêu 100k fl, 1m ❤️ 00hyl3

Địa chỉ TikTok: @pupu1804
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 25
Tổng lượt xem: 9.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Uyên pu

pupu1804 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
106.6k 99.9%
Thích
470k
Video
25
Lượt xem
9.7m

Video mới nhất của Uyên pu

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 106.60k 470k 25
14/2/2021 106.70k 470k 25
6/2/2021 106.80k 470k 25
29/1/2021 106.90k 470.10k 25
26/1/2021 107k 470.10k 25
22/10/2020 107.90k 470.20k 25
15/10/2020 107.90k 470.30k 25

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Uyên pu

Xu hướng lượt thích