pov7777

pov7777

Sim Pov KH

1k Theo dõi 73.7k Người theo dõi 220.8k thích

FB/Sim Pov KH

Địa chỉ TikTok: @pov7777
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 38
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Sim Pov KH

pov7777 (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
73.7k 99.9%
Thích
220.8k 100.0%
Video
38 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Sim Pov KH

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 73.70k 220.80k 38
6/10/2020 73.80k 220.70k 37
29/9/2020 73.80k 220.70k 37
28/9/2020 73.80k 220.60k 37
25/9/2020 73.80k 220.70k 38
24/9/2020 73.80k 220.60k 38
23/9/2020 73.80k 220.60k 37

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Sim Pov KH

Xu hướng lượt thích