pobecon21

pobecon21

Nguyễn Nữ Cát Phượng

94 Theo dõi 73.3k Người theo dõi 330.6k thích

PePoo_10x

Địa chỉ TikTok: @pobecon21
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 40
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 564
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Nữ Cát Phượng

pobecon21 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
73.3k 99.9%
Thích
330.6k 99.9%
Video
40
Lượt xem
0

Video mới nhất của Nguyễn Nữ Cát Phượng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 73.30k 330.60k 40
13/2/2021 73.40k 330.80k 41
9/2/2021 73.50k 330.70k 41
7/2/2021 73.50k 330.50k 40
6/2/2021 73.50k 330.50k 40
1/2/2021 73.50k 330.50k 40
29/1/2021 73.60k 330.50k 40

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Nữ Cát Phượng

Xu hướng lượt thích