pinlee2

pinlee2

Pin lee

363 Theo dõi 116.1k Người theo dõi 491.6k thích

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Intagram. Pin_leee Tính ra sơ sơ cũng đã ăn dc 28 cái tết🤣🤣🤣🤣

Địa chỉ TikTok: @pinlee2
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 39
Tổng lượt xem: 3.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Pin lee

pinlee2 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
116.1k 99.8%
Thích
491.6k
Video
39
Lượt xem
3.2m

Video mới nhất của Pin lee

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 116.10k 491.60k 39
17/2/2021 116.30k 491.60k 39
13/2/2021 116.40k 491.60k 39
9/2/2021 116.50k 491.70k 39
7/2/2021 116.60k 491.70k 39
6/2/2021 116.60k 491.60k 39
1/2/2021 116.70k 491.70k 39

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Pin lee

Xu hướng lượt thích