pingteam2020

pingteam2020

PING Team

10 Theo dõi 2.8m Người theo dõi 29.6m thích

Contact for work: [email protected] Follow ins: ping_42020

Địa chỉ TikTok: @pingteam2020
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 78
Tổng lượt xem: 23.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 692
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản PING Team

pingteam2020 (Cập nhật 26/8/2020)

Người theo dõi
2.8m 96.6%
Thích
29.6m 99.7%
Video
78
Lượt xem
23.1m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
26/8/2020 2.80m 29.60m 78
19/6/2020 2.90m 29.50m 78
15/6/2020 2.90m 29.50m 78
12/6/2020 2.90m 29.40m 78
9/6/2020 2.90m 29.30m 78
8/6/2020 2.85m 29.23m 78
7/6/2020 2.85m 29.20m 78

Video của PING Team

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của PING Team

Xu hướng lượt thích