piitien1603

piitien1603

pi tiên ™

1 Theo dõi 675.8k Người theo dõi 5.8m thích

Năm nay em được 17 nồi bánh chưng 😝 16/03/2004 FB: Tiên Nguyễn(Pi Tiên)

Địa chỉ TikTok: @piitien1603
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 98
Tổng lượt xem: 10.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 6.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản pi tiên ™

piitien1603 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
675.8k 99.9%
Thích
5.8m
Video
98
Lượt xem
10.3m

Video mới nhất của pi tiên ™

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 675.80k 5.80m 98
12/12/2021 674.90k 5.80m 98
1/4/2021 436.20k 3m 157
31/3/2021 436.30k 3m 157
18/3/2021 437.40k 3m 157
15/3/2021 437.60k 3m 157
14/3/2021 437.70k 3m 157

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của pi tiên ™

Xu hướng lượt thích