Để kỉ niệm 100 năm ra đời của huyền thoại N°5 , CHANEL ra mắt một bộ sưu tập độc quyền với phiên bản giới hạn 🤍✨✨✨ Cùng Ly khám phá nha !!! Smelling beautiful all day

original sound

Để kỉ niệm 100 năm ra đời của huyền thoại N°5 , CHANEL ra mắt một bộ sưu tập độc quyền với phiên bản giới hạn 🤍✨✨✨ Cùng Ly khám phá nha !!! Smelling beautiful all day #phuongly #CHANEL

Video khác của Phương Ly Trần

Ngày đăng: 15:29 - 17/11/2021
Âm Nhạc: original sound
Thử thách: phuongly chanel
Lượt xem: 27.5k
Lượt thích: 2.7k
Lượt bình luận: 23
Lượt chia sẻ: 3
Lượt xem thống kê: 1
Trang vừa được xem: 14:41 - 27/6/2023