phuong_xu_1999

phuong_xu_1999

Phạm Thị Thu Phương

38 Theo dõi 83.5k Người theo dõi 211.6k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @phuong_xu_1999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 41
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 341
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Phạm Thị Thu Phương

phuong_xu_1999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
83.5k 99.8%
Thích
211.6k 100.0%
Video
41
Lượt xem
0

Video mới nhất của Phạm Thị Thu Phương

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 83.50k 211.60k 41
13/2/2021 83.70k 211.70k 41
11/2/2021 83.80k 211.60k 41
9/2/2021 83.80k 211.60k 41
7/2/2021 83.80k 211.70k 42
6/2/2021 83.80k 211.60k 41
29/1/2021 83.90k 211.60k 41

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Phạm Thị Thu Phương

Xu hướng lượt thích