phuong_uyen1710

phuong_uyen1710

Phương Uyên

199 Theo dõi 14 Người theo dõi 21 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @phuong_uyen1710
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 36
Tổng lượt xem: 1.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 179
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Phương Uyên

phuong_uyen1710 (Cập nhật 30/1/2021)

Người theo dõi
14
Thích
21
Video
36
Lượt xem
1.7m

Video mới nhất của Phương Uyên

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/1/2021 14 21 36
29/1/2021 14 21 36
19/10/2020 14 21 36
17/10/2020 14 21 36
14/10/2020 14 21 36
30/9/2020 14 21 36
29/9/2020 14 21 36

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Phương Uyên

Xu hướng lượt thích