phibua.1604

phibua.1604

⚡️Phi Búa ⚡️

88 Theo dõi 215.5k Người theo dõi 1.5m thích

𝟮𝟬𝟬𝟰 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 @𝗽𝗵𝗶𝗯𝘂𝗮𝟭𝟲𝟬𝟰

Địa chỉ TikTok: @phibua.1604
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 243
Tổng lượt xem: 1.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 15.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ⚡️Phi Búa ⚡️

phibua.1604 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
215.5k 99.9%
Thích
1.5m
Video
243 2 video
Lượt xem
1.3m

Video mới nhất của ⚡️Phi Búa ⚡️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 215.50k 1.50m 243
18/2/2021 215.80k 1.50m 241
17/2/2021 215.80k 1.50m 241
16/2/2021 215.90k 1.50m 241
13/2/2021 215.90k 1.50m 240
10/2/2021 216k 1.50m 240
7/2/2021 216.10k 1.50m 240

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ⚡️Phi Búa ⚡️

Xu hướng lượt thích