phdtroll

phdtroll

Phương Hữu Dưỡng

203 Theo dõi 425.4k Người theo dõi 1.9m thích

Youtuber Việt Nam

Địa chỉ TikTok: @phdtroll
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 31
Tổng lượt xem: 26.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 120
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Phương Hữu Dưỡng

phdtroll (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
425.4k 100.0%
Thích
1.9m
Video
31
Lượt xem
26.3m

Video mới nhất của Phương Hữu Dưỡng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 425.40k 1.90m 31
12/12/2021 425.60k 1.90m 31
1/4/2021 443.20k 1.80m 31
31/3/2021 443.30k 1.80m 31
18/3/2021 443.60k 1.80m 31
15/3/2021 443.50k 1.80m 31
12/3/2021 443.30k 1.80m 31

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Phương Hữu Dưỡng

Xu hướng lượt thích