phamthao2408

phamthao2408

Pham Thao

41 Theo dõi 122.4k Người theo dõi 495.7k thích

IF:phạm thao 7218

Địa chỉ TikTok: @phamthao2408
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 69
Tổng lượt xem: 2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 622
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Pham Thao

phamthao2408 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
122.4k 99.9%
Thích
495.7k
Video
69
Lượt xem
2m

Video mới nhất của Pham Thao

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 122.40k 495.70k 69
18/2/2021 122.50k 495.70k 69
14/2/2021 122.60k 495.70k 69
13/2/2021 122.60k 495.70k 69
9/2/2021 122.70k 495.70k 69
6/2/2021 122.80k 495.70k 69
30/1/2021 122.90k 495.70k 69

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Pham Thao

Xu hướng lượt thích