phamquochuy202

phamquochuy202

🌸 Khánh Lam ^(oo)^

2 Theo dõi 182.4k Người theo dõi 1.2m thích

我最愛的人是那個在剩下的路上和我一起去的人 😍 我的愛並沒有歧視每個人的性別 🙈 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 😍

Địa chỉ TikTok: @phamquochuy202
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 121
Tổng lượt xem: 15m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🌸 Khánh Lam ^(oo)^

phamquochuy202 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
182.4k 99.8%
Thích
1.2m
Video
121
Lượt xem
15m

Video mới nhất của 🌸 Khánh Lam ^(oo)^

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 182.40k 1.20m 121
17/2/2021 182.70k 1.20m 121
14/2/2021 182.80k 1.20m 121
10/2/2021 182.90k 1.20m 121
7/2/2021 183k 1.20m 121
6/2/2021 183.10k 1.20m 121
1/2/2021 183.30k 1.20m 121

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🌸 Khánh Lam ^(oo)^

Xu hướng lượt thích