penhim2705

penhim2705

Đỗ Ngọc Tuyền😜

266 Theo dõi 151.4k Người theo dõi 1.2m thích

FB: Đỗ Ngọc Tuyền (Nhím) ✅ IG: penhim1708?

Địa chỉ TikTok: @penhim2705
Instagram: penhim1708?
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 96
Tổng lượt xem: 530.8k
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.8k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đỗ Ngọc Tuyền😜

penhim2705 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
151.4k 99.7%
Thích
1.2m
Video
96
Lượt xem
530.8k

Video mới nhất của Đỗ Ngọc Tuyền😜

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 151.40k 1.20m 96
18/2/2021 151k 1.20m 109
17/2/2021 150.90k 1.20m 109
16/2/2021 150.90k 1.20m 109
15/2/2021 150.60k 1.20m 109
14/2/2021 149.90k 1.20m 109
13/2/2021 149.80k 1.20m 109

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đỗ Ngọc Tuyền😜

Xu hướng lượt thích