penghi.123

penghi.123

Nghi 💋

3 Theo dõi 175.2k Người theo dõi 831.3k thích

Fb : Nguyễn Hoàng Phương Nghi 💜

Địa chỉ TikTok: @penghi.123
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 132
Tổng lượt xem: 1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 17k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nghi 💋

penghi.123 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
175.2k 99.9%
Thích
831.3k 99.8%
Video
132 5 video
Lượt xem
1m

Video mới nhất của Nghi 💋

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 175.20k 831.30k 132
18/2/2021 175.10k 829.90k 127
17/2/2021 175.10k 829.60k 127
16/2/2021 175.10k 829.40k 127
15/2/2021 175k 828.20k 127
14/2/2021 174.90k 827.70k 127
13/2/2021 174.50k 824.20k 127

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nghi 💋

Xu hướng lượt thích