pe.tuyen.15.11

pe.tuyen.15.11

Cục Cưng 🌸🌼🌻

2 Theo dõi 560.4k Người theo dõi 4.1m thích

🌼 Fb: Hồ Thanh Tuyền ☘️☘️

Địa chỉ TikTok: @pe.tuyen.15.11
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 216
Tổng lượt xem: 73.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 651
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Cục Cưng 🌸🌼🌻

pe.tuyen.15.11 (Cập nhật 31/3/2021)

Người theo dõi
560.4k 99.8%
Thích
4.1m
Video
216 1 video
Lượt xem
73.6m

Video mới nhất của Cục Cưng 🌸🌼🌻

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
31/3/2021 560.40k 4.10m 216
18/3/2021 561.30k 4.10m 215
14/3/2021 561.60k 4.10m 214
13/3/2021 561.70k 4.10m 214
12/3/2021 561.80k 4.10m 214
10/3/2021 561.90k 4.10m 214
7/3/2021 562.10k 4.10m 214

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Cục Cưng 🌸🌼🌻

Xu hướng lượt thích