oops.channy

oops.channy

Channy Official

17 Theo dõi 377.9k Người theo dõi 1.7m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @oops.channy
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 35
Tổng lượt xem: 6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 25
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Channy Official

oops.channy (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
377.9k 99.9%
Thích
1.7m
Video
35
Lượt xem
6m

Video mới nhất của Channy Official

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 377.90k 1.70m 35
12/12/2021 377.40k 1.70m 35
31/3/2021 348.20k 1.20m 24
23/2/2021 349.60k 1.20m 23
18/2/2021 350k 1.20m 23
17/2/2021 350.10k 1.20m 23
15/2/2021 350.20k 1.20m 23

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Channy Official

Xu hướng lượt thích