oops.banana

oops.banana

Oops.Banana

323 Theo dõi 2.3m Người theo dõi 11.6m thích

✉ Email: [email protected] 🍌: YouTuber - Social Influencer 🇻🇳: Vietnames

Địa chỉ TikTok: @oops.banana
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 173
Tổng lượt xem: 136.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 908
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Oops.Banana

oops.banana (Cập nhật 9/9/2023)

Người theo dõi
2.3m
Thích
11.6m 99.1%
Video
173
Lượt xem
136.8m

Video mới nhất của Oops.Banana

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
9/9/2023 2.30m 11.60m 173
7/9/2023 2.30m 11.70m 197
5/9/2023 2.30m 23.40m 266
31/8/2023 2.30m 23.40m 271
29/8/2023 2.30m 23.40m 271
26/8/2023 2.30m 23.40m 271
24/8/2023 2.30m 23.40m 270

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Oops.Banana

Xu hướng lượt thích