norin.pham

norin.pham

Norin Phạm

97 Theo dõi 400.6k Người theo dõi 4.2m thích

Facebook:https://www.facebook.com/MeoNorin Inta: norin.pham Youtube : Norin Phạm

Địa chỉ TikTok: @norin.pham
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 277
Tổng lượt xem: 46.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 743
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Norin Phạm

norin.pham (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
400.6k 100.0%
Thích
4.2m
Video
277
Lượt xem
46.6m

Video mới nhất của Norin Phạm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 400.60k 4.20m 277
12/12/2021 400.80k 4.20m 277
1/4/2021 429.90k 4.20m 274
31/3/2021 430k 4.20m 274
18/3/2021 431.30k 4.20m 274
15/3/2021 431.60k 4.20m 274
14/3/2021 431.80k 4.20m 274

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Norin Phạm

Xu hướng lượt thích