nootomboy

nootomboy

Nguyễn Thị Liễu LGBT

295 Theo dõi 1.6m Người theo dõi 23m thích

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009784538553. V2G872

Địa chỉ TikTok: @nootomboy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 794
Tổng lượt xem: 190.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Thị Liễu LGBT

nootomboy (Cập nhật 3/12/2023)

Người theo dõi
1.6m
Thích
23m
Video
794 1 video
Lượt xem
190.8m

Video mới nhất của Nguyễn Thị Liễu LGBT

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
3/12/2023 1.60m 23m 794
27/11/2023 1.60m 23m 793
20/11/2023 1.60m 23m 792
17/11/2023 1.60m 23m 791
14/11/2023 1.60m 23m 791
10/11/2023 1.60m 23m 790
9/11/2023 1.60m 23m 789

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Thị Liễu LGBT

Xu hướng lượt thích