nken0908

nken0908

Nguyễn Ken

13 Theo dõi 109.3k Người theo dõi 497.6k thích

Facebook : Nguyễn Ken

Địa chỉ TikTok: @nken0908
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 65
Tổng lượt xem: 6.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 58
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Ken

nken0908 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
109.3k 99.9%
Thích
497.6k
Video
65
Lượt xem
6.8m

Video mới nhất của Nguyễn Ken

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 109.30k 497.60k 65
17/2/2021 109.40k 497.60k 65
10/2/2021 109.50k 497.60k 65
9/2/2021 109.60k 497.60k 65
7/2/2021 109.60k 497.70k 65
6/2/2021 109.60k 497.60k 65
29/1/2021 109.70k 497.70k 65

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Ken

Xu hướng lượt thích