nhutboo

nhutboo

👑🐼Nhựt Boo🐼👑

192 Theo dõi 722.7k Người theo dõi 13.4m thích

🌺 T.W.S Team | Public Relations 🌺 📩 Mail : [email protected] Gapo : Nhutboo

Địa chỉ TikTok: @nhutboo
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 548
Tổng lượt xem: 14m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑🐼Nhựt Boo🐼👑

nhutboo (Cập nhật 5/12/2023)

Người theo dõi
722.7k 93.2%
Thích
13.4m 99.3%
Video
548 7 video
Lượt xem
14m 83.3%

Video mới nhất của 👑🐼Nhựt Boo🐼👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
5/12/2023 722.70k 13.40m 548
14/12/2021 775.80k 13.30m 541
12/12/2021 776.20k 13.30m 541
1/4/2021 762.20k 12.40m 506
31/3/2021 761.50k 12.40m 506
18/3/2021 745.90k 12.10m 504
15/3/2021 744.50k 12.10m 503

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑🐼Nhựt Boo🐼👑

Xu hướng lượt thích