nhujollie

nhujollie

Thuỳ Như 🌸

1 Theo dõi 131.8k Người theo dõi 1.7m thích

Fan Hương Hoả SGTT Link FB Hương Hoả -Lê Thanh Phú

Địa chỉ TikTok: @nhujollie
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 444
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thuỳ Như 🌸

nhujollie (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
131.8k 99.9%
Thích
1.7m
Video
444 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Thuỳ Như 🌸

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 131.80k 1.70m 444
18/2/2021 131.90k 1.70m 443
17/2/2021 132k 1.70m 442
16/2/2021 132k 1.70m 442
11/2/2021 132k 1.70m 441
6/2/2021 132k 1.70m 440
1/2/2021 131.90k 1.70m 440

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thuỳ Như 🌸

Xu hướng lượt thích