nhd.smile

nhd.smile

Nguyễn Hải Đăng ☘️

1 Theo dõi 96.4k Người theo dõi 907.3k thích

☘️ IG : Nhd.Smile ❤️

Địa chỉ TikTok: @nhd.smile
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 5
Tổng lượt xem: 12.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 18
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Hải Đăng ☘️

nhd.smile (Cập nhật 12/9/2020)

Người theo dõi
96.4k 99.9%
Thích
907.3k
Video
5
Lượt xem
12.5m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
12/9/2020 96.40k 907.30k 5
7/9/2020 96.50k 907.30k 5
5/9/2020 96.50k 907.40k 5
29/8/2020 96.60k 907.40k 5
26/8/2020 96.70k 907.40k 5
23/8/2020 96.70k 907.50k 5
20/8/2020 96.80k 907.50k 5

Video của Nguyễn Hải Đăng ☘️

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Hải Đăng ☘️

Xu hướng lượt thích